Вітаю Вас, Гість
Робоча програма з навчальної дисципліни "КТ та програмування"

Перелік лабораторних робіт з предмету

Лабораторна робота № 1. Дослідження характеристик апаратного та програмного забезпечення комп’ютера.

 

Лабораторна робота № 2 . Настройка ОС Windows XP.

 

Лабораторна робота № 3 . Робота з документами в текстовому процесорі Microsoft Word

 

Лабораторна робота № 4 . Робота з табличною інформацією в Microsoft Excel

 

Лабораторна робота № 5 . Cтворення креслень електричних схем засобами MS Visio.

 

Лабораторна робота № 6. Робота з сервісами мережі Internet

 

Лабораторна робота № 7. Обчислення та розв’язок математичних рівнянь в MathCad. Побудова графіків.

 

Лабораторна робота № 8. Програмування розв’язування задач в  MathCad.

 

Лабораторна робота № 9. Створення електричних схем засобами Electronic Workbench.

 

Лабораторна робота № 10. Моделювання та вимірювання характеристик  схем засобами Electronic Workbench.