Вітаю Вас, Гість
Робоча програма з навчальної дисципліни "Теорія ймовірності і математична статистика"


Перелік практичних робіт з предмету


Практична робота №1. Розв'язування задач з комбінаторики

 

Практична робота №2. Операції над подіями

 

Практична робота №3 Розв'язування задач на класичне означення ймовірності, геометричні ймовірності.

 

Практична робота №4. Розв'язування задач з використанням теорем додавання та множення ймовірностей. Умовні ймовірності. Незалежність подій.

 

Практична робота №5. Розв'язування задач з використанням формул повної ймовірності та формул Баєса.

 

Практична робота №6. Розв'язування задач по схемі Бернулі

 

Практична робота №7. Розв'язування задач на закони розподілу і числові характеристики випадкових величин

 

Практична робота №8. Розв'язування задач математичної статистики